5G stråling

I Danmark og i resten af EU er der strenge regler for hvor meget stråling, der må komme fra radiobølger og andet radioudstyr. I disse regler står blandt andet, at alt radioudstyr, som eksempelvis mobiltelefoner og antenner, skal være lavet på en sådan måde, at det ikke er til sundhedsmæssig fare for personer eller husdyr, og samtidig overholder de regler og grænser, der er sat på området for mobilstråling.

Grænsen for stråling fra radioudstyr er bestemt af EU og ligger på 2 Watt per kilogram. Og selvom strålingsniveauet muligvis kommer til at stige, når 5G forbindelsen får sit indtog, kommer niveauet stadig til at ligge langt under denne grænse – og den kommer slet ikke til at nærme sig et farligt niveau for stråling. 

Det er teleselskabernes eget ansvar at overholde de regner, der er set af EU for stråling fra radiobølger, og de danske teleselskaber ville naturligvis aldrig gå med til at udvikle og lancere et trådløst netværk, som var tæt på at nærme sig grænsen og dermed være til fare for mennesker – tværtimod har de løbende sikret sig, at det nye signal ikke kommer til at nærme sig grænserne for 5G stråling.

Er 5G stråling farligt?

Strålingsniveauet kommer som sådan ikke til at ændre sig, selvom vi går fra 4G til 5G som det primære trådløse netværk i Danmark – det vil maksimalt komme til a tstige med mellem 10 og 20 % i forhold til det niveau, vi ser i dag. Det forholder sig faktisk sådan, at antallet af antenner rundt om i Danmark kun kommer til at stige med omkring 20 %, fordi 5G netværket i stor stil kommer til at anvende de antenner og frekvenser, som allerede er opsat for at vi har adgang til 4G netværket.

Det kan meget nemt komme til at lyde farligt, når man hele tiden hører begreber som 5G stråling og farlig 5G stråling – men sandheden er, at denne stråling rent faktisk bare er radiobølger. Og radiobølger er vi allerede udsat for den dag i dag, og det har vi faktisk været i mere end hundrede år, fordi radiobølger har eksisteret lige så længe, som man har kunne sende radio. Radiobølger er det, som bruges til at sende data, lyd og billeder fra et sted til et andet, og er derfor altså ikke lige så farligt, som det lyder, når det omtales som stråling.

Hvorfor er nogen bange for 5G stråling?

Der er nogen mennesker, som er bange for, at 5G stråling kan have konsekvenser for helbredet. Og enkelte mennesker har påstået, at radiobølger kan gøre mennesket mere udsat, når det for eksempel kommer til at udvikle kræftsygdomme eller at få hormonforstyrrelser i kroppen. Der findes dog endnu ingen videnskabelige undersøgelser eller test, som har bevist, at 5G og radiostråling generelt har nogle sundhedsmæssige konsekvenser, og derfor er der ikke noget, der underbygger påstandene om, at 5G stråling er farligt for mennesker. 

Der er i dag udført en lang række tests og videnskabelige forsøg og eksperimenter, som alle sammen havde til formål at undersøge, om det kunne have skadelige konsekvenser, hvis man gennem længere tid udsættes for 5G stråling. Det er dog ikke tilfældet, og samtlige tests har vist, at det ikke har nogen skadelig effekt. Selv WHO (World Health Organization) og Sundhedsstyrelsen i Danmark har udtalt, at der ikke er noget at være bange for, når det kommer til 5G, og at intet tyder på, at 5G signaler eller 5G stråling kan have sundhedsmæssige konsekvenser for mennesker eller dyr.

5G hastighed med høje frekvenser

Jo lavere frekvenstallet er, jo længere rækker strålerne fra masten eller antennen. Det vil sige, at de højeste frekvenser ikke rækker lige så langt som de lave frekvenser. Og det forholder sig rent faktisk sådan, at når 5G nettet kommer ud i hele Danmark, bliver der placeret flere 5G antenner rundt omkring – men med forholdsvist høj frekvens, netop fordi de kommer til at være placeret tæt på hinanden. Det vil altså sige, at radiobølgerne bruger mindre energi på at transportere og transmittere data, lyd og billeder, end hvis masterne var placeret længere fra hinanden. Og jo mindre energi, antennerne bruger, jo svagere er den stråling, der udsendes fra dem. Med andre ord kommer vi altså – groft sagt – ikke til at opleve mere stråling end vi allerede oplever den dag i dag, i og med at vi kommer til at opleve højere frekvenser, og dermed svagere stråling. 

Skriv en kommentar

Din e-mailadresse vil ikke blive publiceret. Krævede felter er markeret med *